DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ FIRMY

BLOG

Faktoring – jakie czasy, takie finansowanie 10.08.2015

Kredyt obrotowy a kumulacja ryzyka

Finansowanie należności to temat w Polsce popularny od dobrych kilku lat. Dosyć duże zainteresowanie różnymi formami finansowania wynika głównie z wydłużających się terminów płatności i/lub opóźnień w płatnościach praktycznie w większości branż. A jeśli dodatkowo zainteresowana firma zwiększa swoją sprzedaż i szuka nowych rynków zbytu, finansowanie jest wręcz niezbędnym elementem rozwoju.

Najłatwiejszą formą finansowania bieżącej działalności, głównie ze względu na obsługę jest kredyt obrotowy. Jednak ma on jedną dużą wadę – w dużej części przypadków wymaga dodatkowych zabezpieczeń na składnikach majątkowych pożyczkobiorcy, a ponieważ dla instytucji udzielającej kredyt ryzykiem jest właśnie pożyczkobiorca i to w 100% w znaczeniu wypłacalności, często okazuje się również że przyznana linia kredytowa jest zbyt niska do potrzeb firmy.

Faktoring – bezpieczeństwo dla wszystkich

Dlatego coraz większą popularnością w Polsce, ale też w Europie cieszy się finansowanie w postaci faktoringu. Tutaj w odróżnieniu od kredytu obrotowego ryzyko nie jest skumulowane na podmiocie zaciągającym zobowiązanie faktoringowe, a jest rozproszone na jego odbiorcach. W przypadku faktoringu głównym zabezpieczeniem jest też często jedynie cesja na należnościach odbiorców firmy korzystającej z faktoringu (faktoranta). Firma faktoringowa ocenia nie tylko faktoranta, ale również jego odbiorców, w związku z czym częściej zabezpieczenia są mniej restrykcyjne i limit finansowania większy niż przy kredycie obrotowym. Zdarza się również, że firmy, które ze względu na swój standing finansowy lub wykorzystanie zabezpieczeń majątku w innych obszarach działalności, nie otrzymują pozytywnej decyzji kredytowej w ogóle. Mogą wtedy jednak uzyskać finansowanie faktoringowe spełniające ich potrzeby. Coraz większą elastycznością wykazują się tutaj również podmioty pozabankowe oferujące faktoring, gdyż nie są mocno związane skomplikowanymi procedurami.

Czy faktoring jest popularny?

Na podstawie analiz rynku widać, że popularność faktoringu jest bardzo duża. Polski rynek faktoringowy od kilku lat rośnie w tempie dwucyfrowym rok do roku: 15,5% wzrostu w okresie 2013/2012, 17,3% wzrostu w okresie 2014/2013¹. Rynek europejski rozwija się w tempie 9,8% porównując lata 2014 do 2013². Dodatkowo dostawcy faktoringu oferują świetne serwisy do obsługi produktu które pozwalają na uzyskanie środków praktycznie w czasie rzeczywistym. Do lamusa przeszły takie praktyki jak wysyłanie faksem faktur odbiorcy przeznaczonych do finansowania czy weryfikowanie dokumentów potwierdzających powstanie prawie każdej należności.

Faktoring i ubezpieczenie należności to usługi komplementarne

Usługa faktoringu daje więc nie tylko natychmiastowe środki pieniężne na bieżącą działalność, ale poprawia również rotację należności w firmie, weryfikację i mobilizację odbiorców do szybszych płatności, czyli ogólnie poprawia proces zarządzania należnościami w firmie. Faktoring połączony z polisą ubezpieczenia należności Klienta daje kompleksową obsługę należności, czyli finansowanie należności, poprawę ich rotacji oraz pewność zapłaty (od dłużnika lub w formie odszkodowania).


¹ Źródło

² Źródło

(Visited 535 times, 2 visits today)
powrót