DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ FIRMY

BLOG

Czy Ubezpieczyciel jest mądrzejszy od Klienta? Oryginalne podejście do ubezpieczenia należności 1.04.2015

W klasycznym podejściu do ubezpieczenia należności jakie proponują wyspecjalizowani ubezpieczyciele monitoring ryzyka niewypłacalności odbiorców jest pod kontrolą ubezpieczyciela. To on nadaje limity kredytowe na kluczowych odbiorców, decyduje o ich wysokości i ewentualnym zmianom w trakcie trwania polisy oraz przeprowadza windykację polubowną w przypadku braku płatności.  Czasami decyduje wcześniej o bardziej radykalnych krokach jak np. skierowanie sprawy na drogę sądową jeśli stwierdzi, że windykacja polubowna nie będzie skuteczna. Wprawdzie nie wszyscy odbiorcy pozostają pod kontrolą ubezpieczyciela, ponieważ w limicie automatycznym ta kontrola leży po stronie Klienta (pisałem o tym w artykule pt. „Pytanie od Klienta: Podpisałem polisę ubezpieczenia należności – czy w związku z tym mogę zamknąć dział zarządzania należnościami?”).

Jednak dla Klientów, których struktura kontrahentów jest skumulowana i opiera się na niewielkiej liczbie dużych kontrahentów, to ubezpieczyciel zarządza ryzykiem niewypłacalności odbiorców w dużej części. A co jeśli potencjalny Klient ubezpieczyciela posiada własny rozbudowany dział zarządzania należnościami? Dział, który opiera się na szczegółowej ocenie kontrahentów przez zatrudnionych specjalistów, nadawania im wewnętrznych ratingów oraz limitów kredytowych na podstawie analizy finansowej oraz informacji zewnętrznych, regularnych aktualizacji ratingów oraz wewnętrznej windykacji terenowej.

Oczywiście nawet funkcjonowanie tak rozbudowanej struktury nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa od strony należności. Szczególnie w przypadku dużych odbiorców, wystarczy jedna upadłość większej firmy, aby zachwiać płynnością finansową Klienta. Nie ulega więc wątpliwości fakt, że taka polisa jest potrzebna. Wewnętrzna rozbudowana struktura zarządzania należnościami wymaga niemałych nakładów finansowych i powstaje pytanie czy oprócz tego Klient będzie posiadał budżet na polisę ubezpieczenia należności.

Dlatego pojawiają się na rynku oferty ubezpieczenia oparte na procedurach Klienta, co powoduje, że ubezpieczyciel nie ponosi nakładów finansowych na dział oceny ryzyka czy windykacji, a jedynie akceptuje procedury Klienta, które zostają „wpisane” w warunki ubezpieczenia należności, dzięki czemu koszt ubezpieczenia może być niższy niż przy tradycyjnym podejściu. Czasami ubezpieczyciel zaakceptuje procedury Klienta po ich modyfikacji wg sugestii ubezpieczyciela. To rozwiązania zarezerwowane dla firm posiadających solidne procedury ubezpieczenia należności.

(Visited 291 times, 6 visits today)
powrót