DLA BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ FIRMY

Zarządzanie należnościami

Faktoring


Faktoring polega na nabywaniu przez firmę faktoringową wystawionych faktur z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju faktoringu, ryzyko niewypłacalności odbiorcy może zostać przeniesione na firmę faktoringową (faktoring pełny / bez regresu) lub wrócić do firmy korzystającej z tego produktu (faktoring niepełny / z regresem). W takim przypadku, aby utrzymać do końca bezpieczeństwo transakcji bardzo często łączy się faktoring niepełny z polisą ubezpieczenia należności.

Korzyści wynikające z faktoringu to głównie zapewnienie finansowania bieżącej działalności, poprawa płynności finansowej czy pozyskanie nowych środków obrotowych na rozwój działalności. Oprócz gwarancji finansowania faktorzy świadczą również na rzecz swoich Klientów usługi administracyjne związane z księgowaniem, dokonywaniem rozliczeń sprzedaży bezgotówkowej, monitoringiem płatności.

Pomagamy Klientom wybrać odpowiedni rodzaj faktoringu w zależności od potrzeb finansowania działalności, struktury portfela odbiorców, ale również wymagań firm faktoringowych oraz negocjujemy korzystne warunki cenowe.


 

Raporty handlowe


Raport handlowy to jedno z ważnych narzędzi przydatnych do zarządzania ryzykiem kredytowym, którego celem jest ocena sytuacji finansowej badanej firmy. Obecne rozwiązania wywiadowni gospodarczych pozwalają na konfigurowanie raportów kredytowych dostosowanych do konkretnych potrzeb zamawiających. Raporty oprócz standardowych danych są często wzbogacane o wskaźniki monitoringu prowadzonego przez wywiadownie.

Pomagamy wybrać odpowiednią wywiadownię gospodarczą biorąc pod uwagę m.in.:

  • branżę w jakiej działają badane podmioty (niektóre wywiadownie specjalizują się w określonych branżach),
  • kraj, w którym prowadzą działalność (niektóre wywiadownie specjalizują się w wywiadzie gospodarczym na terenie Polski, inne za granicą),
  • formę prawną badanych podmiotów (inne dane będzie posiadał raport dotyczący podmiotów, które mają obowiązek sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat, a inne np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

Windykacja


Jeśli dłużnik opóźnia spłatę należności a nie jest objęty programem ubezpieczenia lub faktoringiem pełnym czy zabezpieczony w żaden inny sposób, warto pomyśleć o windykacji polubownej przed wystąpieniem sytuacji, w których odzyskanie należności będzie już niemożliwe (upadłość, układ, brak majątku dłużnika, zaniechanie działalności). Bardzo często szybka reakcja firmy windykacyjnej powoduje chociażby częściowe odzyskanie należności, mimo że w ostateczności dłużnik popada w jeszcze większe problemy.

Pomagamy wybrać odpowiednią firmę windykacyjną biorąc pod uwagę:

  • kraj i branże w jakich działają dłużnicy,
  • wielkość i przeterminowanie zadłużenia,
  • rodzaj posiadanych zabezpieczeń,
  • sytuację majątkową dłużników.

Blog CRB

CRB założycielem grupy FAROSOL

FaroSol to międzynarodowa grupa brokerska wyspecjalizowana w ubezpieczeniu należności. Credit Risk Brokers Sp. z o.o. jest jedną z siedmiu firm, założycieli Grupy i wyłącznym przedstawicielem Grupy na Polskę. Pozostałe firmy założycielskie to niezależne firmy brokerskie z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Rosji, które na swoich rynkach funkcjonują w wielu przypadkach od ponad 20… View Article

czytaj dalej

Credit Risk Conference edycja pierwsza już za nami

W dniu 23 marca br. Credit Risk Brokers wraz z partnerami kancelarią prawną PJ LEGAL oraz firmą doradczą E&Y zorganizowało pierwszą konferencję, w trakcie której poruszono zagadnienia doubezpieczenia brakujących limitów kredytowych, postępowań sanacyjnych oraz zmian w podatku VAT. Ci z Państwa, którzy posiadają polisę ubezpieczenia należności mają świadomość, że w obecnym czasie równie ważne jak… View Article

czytaj dalej

Faktoring – jakie czasy, takie finansowanie

Kredyt obrotowy a kumulacja ryzyka Finansowanie należności to temat w Polsce popularny od dobrych kilku lat. Dosyć duże zainteresowanie różnymi formami finansowania wynika głównie z wydłużających się terminów płatności i/lub opóźnień w płatnościach praktycznie w większości branż. A jeśli dodatkowo zainteresowana firma zwiększa swoją sprzedaż i szuka nowych rynków zbytu, finansowanie jest wręcz niezbędnym elementem… View Article

czytaj dalej

Czy brak limitów to dodatkowe ryzyko dla Ubezpieczającego?

Polisy ubezpieczenia należności w dużej części bazują na ocenie portfela kontrahentów przez ubezpieczyciela i wyborze, którzy z odbiorców i w jakim czasie mogą być ubezpieczeni na określone kwoty limitów kredytowych. Wprawdzie w większości polis funkcjonuje ubezpieczenie automatyczne bez kontroli ubezpieczyciela, ale umówmy się, że największe ryzyko występuje na kumulacjach dużych limitów kredytowych. Z punktu widzenia… View Article

czytaj dalej